ISO certifikacija

Međunarodno priznati certifikati kao potvrda uspješnog i održivog poslovanja

Politika integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i kontinuitetom poslovanja

Društvo Barrage d.o.o. osnovano je s ciljem pružanja usluga iz područja dizajna, vizualnih komunikacija, programiranja i marketinga.
Društvo Barrage d.o.o. je primarno usmjereno k razvoju programskih sustava po mjeri i zahtjevima kupaca kako bi na tržištu bilo prepoznato kao pouzdan partner u ostvarenju njihovih potreba i očekivanja. Djelovanje u svim sferama našeg poslovanja sustavno usklađujemo sa zakonskim i regulatornim zahtjevima i potičemo njihovu primjenu kod dobavljača i kupaca.
Kupci naših proizvoda i usluga su pravne i fizičke osobe koje su prepoznale potrebu digitalizacije poslovanja ili potrebu ulaganja u programske sustave i vizualne komunikacije najviše kvalitete koje vide kao faktore vlastitog uspjeha u ostvarenju svojih poslovnih ciljeva.
U odnosu na našu organizaciju zahtjev kupca predstavlja izazov prema kojem usmjeravamo svu pozornost i energiju. Upravljamo poslovnim procesima i osiguravamo dostatne resurse radi ostvarivanja planiranih rezultata kao i kontinuiranog razvoja društva koji je ujedno i jedan od glavnih ciljeva društva.
Posebnu pozornost posvećujemo informacijskoj sigurnosti poštujući načela povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija, usklađenosti s primjenjivim zahtjevima, te osiguranju kontinuiteta poslovanja ublažavanjem poslovnih rizika.
Barrage d.o.o. potiče i podržava usavršavanje svojih zaposlenika, dok angažiranjem vrhunskih stručnjaka dostupnih na tržištu rada se dodatno osigurava konstantna primjena novih znanja i iskustava.
Primjenom sustavnog upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću stvorene su pretpostavke za osiguranje kontinuiteta poslovanja provođenjem mjera za prepoznavanje i ovladavanje rizicima i prilikama.
Politika upravljanja društva Barrage d.o.o. dostupna je svakom zaposleniku i svim zainteresiranim stranama.

Barrage certifikati

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja utvrđuje zahtjeve za Sustav upravljanja kvalitetom (SUK). Ovaj standard koristimo kako bismo pokazali sposobnost dosljednog pružanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca i regulatornih propisa.
ISO/IEC 27001:2013 međunarodna je norma koja pruža skup standardiziranih zahtjeva za Sustav upravljanja sigurnošću informacija (SUSI). Koristimo to za upravljanje rizicima informacijske sigurnosti.
ISO 22301:2019 pruža okvir za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rad, praćenje, pregled, održavanje i kontinuirano poboljšanje Sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (SUKP).